Společnost Sick Art, s.r.o. se zaměřuje na poskytování profesionálních služeb v oblasti produkce a organizace koncertů, poradenství při pořádání kulturních akcí, PR poradenství, přípravy a realizace reklamních kampaní a zajištění předprodeje vstupenek.